Storitve

Projektiranje

  • energetskih sistemov (ogrevanje, hlajenje in prezračevanje) za industrijo, bivalne objekte in zdravstvene objekte
  • hladilnih sistemov
  • racionalizacija obstoječih energetskih sistemov

Izvedba 

  • energetskih sistemov (ogrevanje, hlajenje, vodovod in prezračevanje) za industrijo, bivalne objekte in zdravstvene objekte
  • hladilnih sistemov
  • sanacija oz. racionalizacija obstoječih energetskih sistemov (v smislu zmanjševanja obratovalnih stroškov)